Wu Xiaodong

Wu Xiaodong has contributed:
To the Spanish version of the encyclopaedia (2 articles)
To the French version of the encyclopaedia (1 article)

French version

Zhongguo Muou Yishutuan (Written by)

Spanish version

Compañía de títeres y sombras de Chengdu (Written by)
Zhongguo Muou Yishutuan (Written by)